Thủy Tinh Hóa Wikipedia H Việt: история изменений

Перейти к навигации Перейти к поиску

Выбор версий: отметьте версии страницы, которые вы хотите сравнить, и нажмите Enter или кнопку ниже.
Пояснения: (текущ.) — отличия от текущей версии; (пред.) — отличия от предшествующей версии; м — малое изменения.

  • текущ.пред. 02:48, 26 августа 2023H3feyrb343 обсуждение вклад 9518 байт +9518 Новая страница: «Đối với các phần mềm này, thủy tinh silicat bo (như Pyrex) thường được sử dụng vì sức bền và thông số giãn nở sức nóng thấp, góp đến nó kháng lại chất lượng hơn đối với sự sốc nhiệt và mang đến phép đo đạc chính xác hơn lúc thực hiện nóng và làm nguội các thiết bị. Đối với phần lớn những ứng dụng có yêu cầu cao, thủy tinh thạch anh được s...»